Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

14 липня 2015-го року Міністерство освіти і науки України видало Наказ № 758 Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів:

“Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1) на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:

примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

2) розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

2. Забезпечення дотримання вимог, передбачених пунктом 1 цього наказу, покладається на голів спеціалізованих вчених рад…

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.”

Хотілося б, щоб ці матеріали зберігалися необмежений термін у відкритому доступі, і, щоб для виконання цього наказу, використовували репозитарії відкритого доступу, які вже існують у понад 70-ти університетах і науково-освітніх організаціях України.

Один із найпростіших, найефективніших і найпоширеніших способів надання відкритого доступу — це використання ліцензій Creative Commons.

На що дають згоду автори, коли вони погоджуються на відкритий доступ? Зазвичай, вони заздалегідь погоджуються на необмежене читання, завантаження, копіювання, обмін, зберігання, друк, пошук, створення посилань і перегляд повного тексту їхніх робіт. Більшість авторів прагнуть зберегти за собою право блокувати поширення спотворених копій робіт, чи копій робіт без посилань на авторство. Деякі прагнуть заборонити комерційне використання робіт. Насамперед, такі умови стають на заваді плагіату, спотворенню і, інколи, комерційному використанню, але дозволяють будь-яке використання з науковою і освітньою метою і використання технологій, які полегшують пошук потрібної інформації в тексті роботи (text and data mining).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.